Közérdekű adatok

K11 Művészeti és Kulturális Központ 
 
1. Az intézmény megnevezése: K11 Művészeti és Kulturális Központ


2. Az intézmény nyitva tartása: hétfőtől péntekig 10:00 – 18:00 óra között


3. Az intézmény használata:


3.1. A K11 Művészeti és Kulturális Központ programjait a hivatalos nyitvatartási időben – a
zártkörű rendezvények kivételével – minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális
szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit. A belépődíjas programok
látogatásának előfeltétele az előzetes jegyvásárlás. Az intézmény fenntartja magának a jogot,
hogy amennyiben a hivatalos befogadó képességét eléri a rendezvények látogatóinak a száma,
akkor a házat megteltnek minősítse.


3.2. A K11 Művészeti és Kulturális Központ területén csak a közösségi és társas élet
szabályainak megfelelő kulturált öltözékben, tiszta ruhában lehet tartózkodni.


3.3. A meghirdetett rendezvényekre késve érkező vendégek helyüket csak a szünetben tudják
elfoglalni.


3.4. Kerekes székes vendégeink részére a K11 Művészeti és Kulturális Központ
akadálymentesen látogatható. Kerekes székes látogatóink a számukra fenntartott helyekre
vásárolhatnak belépőjegyet, a K11 Művészeti és Kulturális Központ munkatársai az épületen
belüli közlekedésben és a helyek elfoglalásában segítséget nyújtanak.


3.5. A K11 Művészeti és Kulturális Központ rendezvényei tekintetében fenntartja az időpont,
a helyszín és a programváltoztatás, valamint a lemondás jogát. A megváltott jegyet a K11
Művészeti és Kulturális Központ nem váltja vissza, sem más jegyre nem cseréli, akár
személyesen, akár online történt a vásárlás. Jegyek visszaváltására kizárólag elmaradt
rendezvény esetén van lehetőség. Elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott
belépőjegyek pótlására csak abban az esetben van lehetőség, ha a vevő a vásárlást igazolni
tudja.


3.6. A K11 Művészeti és Kulturális Központ egész területén, illetve termeiben kép- és
hangfelvétel készülhet, amelyen bármely látogató feltűnhet, de semmilyen követeléssel nem
élhet a K11 Művészeti és Kulturális Központtal, a szervezőkkel, a felvétel készítőivel illetve
annak jogos felhasználójával szemben.


3.7 A közönségforgalmi területeken (előtér, lépcsőház, folyosók, kerengő) kizárólag saját
használatra készülő amatőr fényképek készítése csak érvényes látogatói jeggyel rendelkezők
számára engedélyezett. Minden egyéb esetben a K11 Művészeti és Kulturális Központ
vezetőségétől kell írásban előzetes engedélyt kérni fotózáshoz az
k11muvkozpont@gmail.com e-mail címen.


3.8. A hangversenyeken, előadásokon, rendezvényeken bármilyen eszközzel történő kép-
vagy hangrögzítés tilos. (Idetartozik a mobiltelefonokkal készített kép- vagy hangfelvétel is).
A jelen szabály be nem tartása szerzői- és szomszédos jogi jogsértés jogkövetkezményeit
vonhatja maga után. Amennyiben a látogató a hostess személyzet felszólítására sem hagy fel a
hangverseny, előadás, illetve rendezvény alatt a hang-, illetve hang- és képrögzítéssel, a
hostess kollégák, a közönségforgalmi ügyeletes, a biztonsági szolgálat munkatársai
felszólíthatják az érintett vendéget a rendezvényterem és a K11 Művészeti és Kulturális
Központ elhagyására.


3.9. Az épület egész területén TILOS a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata.
Dohányzásra kijelölt hely az épület Király utcai oldalán kijelölt terület.


3.10. Fegyvert vagy annak látszó tárgyat, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre
veszélyes tárgyat, vagy anyagot tilos behozni a K11 Művészeti és Kulturális Központ
területére.


3.11. Előadások alatt a rendezvénytermekbe ételt és italt (kivétel catering szolgáltatás esetén),
illetve olyan méretű tárgyat, melynek elhelyezése zavarja a szomszédos helyeken ülőket, vagy
elzárja a menekülési útvonalat. Amennyiben egészségügyi okokból indokolt, legfeljebb egy
0,5 literes palackban folyadék előzetes értesítés mellett, táskában tartva bevihető.


3.12. Az épületbe balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, vagy a látogatók és a munkatársak
testi épségét, biztonságát, illetőleg a műtárgyakat és berendezéseket veszélyeztető egyéb
tárgyakat behozni, tárolni szigorúan tilos.


3.13. Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, tüntetés és egyéb
tömegmegmozdulás, bombariadó stb.) esetén a látogató köteles pontosan betartani a K11
Művészeti és Kulturális Központ dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében
szereplő előírások szerint viselkedni.


3.14. Az intézményi tulajdon védelme minden látogató kötelessége. Az intézményben
található eszközöket mindenki köteles rendeltetésszerűen használni, a berendezések rongálása
tilos! Az okozott károkat mindenki köteles megtéríteni.


3.15. A látogatók a K11 Művészeti és Kulturális Központ területére csak saját felelősségükre
hozhatják be vagyon-, és értéktárgyaikat.  A K11 Művészeti és Kulturális Központ területére
bevitt tárgyak megőrzéséért és a tárgyakban keletkező bármilyen kárért az üzemeltető nem
vállal felelősséget. A talált tárgyakat a látogatók a K11 Művészeti és Kulturális Központ
biztonsági szolgálatánál adhatják le, az elveszett tárgyaikat ugyanitt kereshetik. A talált
tárgyakat a Ptk. 5:59. § (4) bekezdésének megfelelően az üzemeltető legfeljebb 3 hónapig őrzi
meg. Elhagyott tárgyakkal kapcsolatos felvilágosítás a k11muvkozpont@gmail.com e-mail
címen kérhető. 


3.16. A K11 Művészeti és Kulturális Központ étel- és italforgalmazás kizárólag a
vendéglátóhelyek bérlőjét illeti meg, térítésmentes vendéglátás csak előre bejelentett és az
ügyvezető által engedélyezett közösségi rendezvényen lehetséges.


3.17. Ittas egyének az intézményt nem látogathatják. A rendezvény alatt ittassá vált személy a
rendező felszólítására köteles elhagyni az épületet.


3.18. A rendezvénytermekbe kabátot bevinni TILOS. A ruhatár használata kötelező! A
ruhatárban kötelező leadni valamennyi csomagot, bármilyen méretű hátizsákot és hátitáskát,
esernyőt és 30X40X20 cm-nél nagyobb méretű oldal- vagy kézitáskát.


3.19. A K11 Művészeti és Kulturális Központ épületében iskolás gyermek csoport esetén
felnőtt felügyelete/jelenléte szükséges. A csoportvezetőt, kísérő tanárt illetve szülőt (valamint
eseti külön engedéllyel rendelkező külső tárlatvezetőt) terhel mindennemű felelősség azért,
hogy csoportjuk minden tagja betartsa a látogatói szabályzatban foglaltakat.
Két évnél fiatalabb kisgyermeket kizárólag babakocsiban, vagy a testre elöl rögzített
hordozóban lehet a közönségterekbe bevinni. A babakocsit csak tolni szabad, kézben
összecsukott állapotban sem szállítható. Bármilyen korú kisgyermek nyakban, háton, ölben
való hordozása biztonsági okokból nem megengedhető.


3.20. A személyzet távozásra szólíthatja fel azt a nézőt, aki beszélgetéssel vagy hangos
viselkedéssel a programokat vagy annak élvezetét zavarja. A K11 Művészeti és Kulturális
Központ látogatása alatt a mobiltelefon és más, a programokat zavaró eszköz használata nem
megengedett. Amennyiben a látogató a személyzet felszólítására sem hagy fel a hivatkozott
eszköz rendezvény alatti használatával, a hostess kollégák, a rendezvényszervező, a
biztonsági szolgálat munkatársai felszólíthatják az érintett vendéget a rendezvényterem
elhagyására. A rendezvényszervező kifejezett kérésére a biztonsági szolgálat munkatársai
felszólítás után kivezetik a rendezvényt zavaró személyt (személyeket), szükség esetén
rendőri intézkedést kezdeményeznek.


3.21. A K11 Művészeti és Kulturális Központ dolgozóinak intézkedései a vendégekre nézve
kötelező érvényűek.


3.22. A K11 Művészeti és Kulturális Központ fenntartja a jogot, hogy a házirendet be nem
tartó egyénektől és csoportoktól az intézmény használatának, látogatásának lehetőségét
megvonja.


3.23. Az a látogató, aki a jelen házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre
vagy véglegesen kitiltható az épületből, és ellene hatósági eljárás is indítható. A házirend
megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő
személyért felelős személy felel. Amennyiben a házirend megszegése egyben
jogszabálysértést is jelent, a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért
felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget, és őt terhelik az esetleges jogszabályi
szankciók.
 
Minden jog fenntartva ©

Partnereink