Adatvédelem

Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft – K11Művészeti és Kulturális Központ, mint
a www.k11.hu weboldal működtetője számára kiemelt fontosságú cél a honlapját látogatók
által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs
önrendelkezési jogának biztosítása. Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft – K11Művészeti és
Kulturális Központ elkötelezett abban, hogy a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes
körűen eleget téve járuljon hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek
megteremtéséhez, így a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi
előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat,
amelyek a jogszabályi rendelkezések és adatvédelmi ajánlások érvényre juttatásához
szükségesek.
 
Az adatkezelést érintő kérés esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben
részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

Partnereink